Các tính năng được nâng cấp trong phiên bản mới (25/05/2020):

1. Công cụ FbTool: Tra cứu trực tiếp SĐT trên facebook.com

- Lịch sử tải về bao gồm cả UID, SĐT

-Khuyến mãi khi gia hạn: Chi tiết tham khảo Bảng giá

2. Nâng cấp công cụ chuyển file UID => file SĐT

- Thêm lựa chọn kết quả tải, có thể tải về thông tin cả UID, SĐT

- Trong lựa chọn kết quả tải UID, SĐT chúng tôi đã thêm cả vào Email(nếu có)

3. Thêm mới công cụ chuyển file SĐT => file UID, cũng bao gồm 2 lựa chọn kết quả tải

- Chỉ tải về UID

- Tải về UID, SĐT, Email(nếu có)

4. Hỗ trợ công cụ quét group, quét fanpage, quét post

Hướng dẫn sử dụng Simple UID để quét ra số điện thoại

4. Tính năng thanh toán

- Khuyến mãi khi Gia hạn Fbtool

- Khuyến mãi khi Nạp CREDIT

5. Hệ thống tài khoản

- Hệ thống cũ và mới có thể dùng chung tài khoản, nhưng thanh toán trên hệ thống mới thì sẽ nhận thêm khuyến mãi