Bảng giá này là mua CREDIT, áp dụng cho các công cụ sau:

- Chuyển file UID sang số điện thoại

- Chuyển file UID sang email

- Chuyển file số điện thoại sang UID

 • Gói P1

  99.000 VNĐ

  (Gói nhỏ)

 • Số lượng: 5.000 số
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn
 • Chuyển UID sang SĐT:
 • Chuyển UID sang Email:
 • Chuyển SĐT sang UID:
 • Mua ngay
 • Gói P2

  199.000 VNĐ

  (Gói cơ bản)

 • Số lượng: 30.000 số
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn
 • Chuyển UID sang SĐT:
 • Chuyển UID sang Email:
 • Chuyển SĐT sang UID:
 • Mua ngay
 • Gói P3

  569.000 VNĐ

  (Gói phổ thông)

 • Số lượng: 120.0000 số
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn
 • Chuyển UID sang SĐT:
 • Chuyển UID sang Email:
 • Chuyển SĐT sang UID:
 • Mua ngay
 • Gói P4

  1.999.000 VNĐ

  (Gói tiết kiệm)

 • Số lượng: 500.000 số
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn
 • Chuyển UID sang SĐT:
 • Chuyển UID sang Email:
 • Chuyển SĐT sang UID:
 • Mua ngay