Nhập UID Facebook để tìm thông tin

Nếu bạn có nhiều UID và muốn nhanh nhất chuyển sang SĐT, hãy sử dụng công cụ: Chuyển file UID sang SĐT

Hoặc sử dụng công cụ: Fbtool Để tìm nhanh SĐT từ like, comment, inbox...

UID là gì?

Uid là mã người dùng mà facebook sử dụng để định danh người dùng. Ví dụ như:

  • 100011351863993
  • 100006559450466
  • 100005016155051

Những mã sau không phải là UID:

Sản phẩm mới
Có thể bạn đã biết
  • Mỗi tài khoản đăng ký sẽ được miễn phí 100 credit
  • Sau khi đăng nhập sẽ không cần nhập captcha google nữa
Danh sách các tiện ích nhanh